Cene za Power Automate

Naročniški paketi

Najboljše za podjetja, ki želijo predvidljivo licenciranje s paketi na uporabnika ali na tok

Licenca po uporabniku

Paket na uporabnika

14 €

na uporabnika/mesec

Posameznikom omogočite avtomatizacijo aplikacij, storitev in podatkov v oblaku z digitalno avtomatizacijo postopkov (DPA). Ta paket uporabnikom omogoča ustvarjanje in izvajanje neomejenega števila tokov.

Vključeno je naslednje:

 • Tokovi za oblak (DPA)

Licenca po uporabniku

Paket na uporabnika s spremljano RPA

37,40 €

na uporabnika/mesec

Omogoča iste možnosti kot osnovni paket in ponuja možnost avtomatizacije podedovanih aplikacij na namizju prek robotske avtomatizacije postopkov (RPA) v spremljanem načinu.

Vključeno je naslednje:

 • Tokovi za oblak (DPA)
 • Tokovi za namizje (RPA) v spremljanem načinu
 • 5.000 dobroimetij za AI Builder/mesec

Licenca po toku

Paket na tok

93,60 €

na tok/mesec; vsaj 5 tokov1, 2

Omogoča neomejenemu številu uporabnikov v organizaciji izvajanje digitalne avtomatizacije postopkov (DPA) iz istega toka.

Vključeno je naslednje:

 • Tokovi za oblak (DPA)

Paketi s sprotnim obračunavanjem

Najboljše za podjetja, ki želijo prilagodljivost plačevanja samo takrat, ko uporabnik izvaja, povezan s plačljivimi priključki3

Licenca po izvajanju toka

 

0,60 €

na izvajanje toka4

Plačilo za vsako izvajanje toka za oblak

Vključeno je naslednje:

 • Tokovi za oblak (DPA)

Licenca po izvajanju toka

 

0,60 €

na izvajanje toka4

Plačilo za vsako izvajanje toka za namizje (spremljan način)

Vključeno je naslednje:

 • Tokovi za namizje (RPA) v spremljanem načinu

Licenca po izvajanju toka

 

2,80 €

na izvajanje toka4

Plačilo za vsako izvajanje toka za namizje (nespremljan način)

Vključeno je naslednje:

 • Tokovi za namizje (RPA) v nespremljanem načinu

Prikazane cene so samo za namene trženja in morda ne odražajo dejanske cene po ceniku zaradi dejavnikov, povezanih z valuto, državo/regijo in organizacijsko različico. Vaša dejanska cena bo prikazana na blagajni.

1 Minimalna zahteva za nakup je pet tokov.

2 Zahteva dostop do skrbniškega središča za Microsoft 365 z vlogo globalnega skrbnika ali skrbnika za obračunavanje.

3 Izvajanja tokov se obračunajo mesečno in obračunajo prek naročnine na Azure. Preberite, kako se merijo izvajanja toka.

4Potrebujete naročnino na Azure.

Začnite uporabljati Power Automate

Raziščite naročniške pakete

Raziščite naročniške pakete
Paket na uporabnika
$15 na uporabnika/mesec
Paket na uporabnika s spremljano RPA
$40.00 na uporabnika/mesec
Paket na tok
Od $100.00 na mesec
Rudarjenje postopkov in opravil
Vizualiziranje in analiziranje procesov z orodjem Process Advisor5

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Avtomatizacija namizja in oblaka6
Izvajanje tokov za oblak5

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje potekov poslovnega procesa5

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje tokov za namizje v spremljanem načinu7

--

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Izvajanje tokov za namizje v nespremljanem načinu7

--

(na bot)8 (na bot)8
Vključite UI v svoje tokove s storitvijo AI Builder9
5.000 dobroimetij za storitev/mesec
Podatkovna povezljivost, shramba in upravljanje
Vzpostavite povezavo s svojimi podatki Uporaba vnaprej zgrajenih povezovalnikov
Uporaba povezovalnikov po meri in lokalnih povezovalnikov
Shranjevanje in upravljanje podatkov Ustvarjanje entitet po meri in dostop do njih
Uporabite Microsoft Dataverse (prej Common Data Service) 250 MB zmogljivost zbirke podatkov10 250 MB zmogljivost zbirke podatkov10 250 MB zmogljivost zbirke podatkov10, 11
2 GB zmogljivost za datoteke10 2 GB zmogljivost za datoteke10 2 GB zmogljivost za datoteke10, 11
Raziščite naročniške pakete
Paket na uporabnika
$15 na uporabnika/mesec
Paket na uporabnika s spremljano RPA
$40.00 na uporabnika/mesec
Paket na tok
Od $100.00 na mesec
Rudarjenje postopkov in opravil
Vizualiziranje in analiziranje procesov z orodjem Process Advisor5

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Avtomatizacija namizja in oblaka6
Izvajanje tokov za oblak5

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje potekov poslovnega procesa5

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje tokov za namizje v spremljanem načinu7

--

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Izvajanje tokov za namizje v nespremljanem načinu7

--

(na bot)8 (na bot)8
Vključite UI v svoje tokove s storitvijo AI Builder9
5.000 dobroimetij za storitev/mesec
Podatkovna povezljivost, shramba in upravljanje
Vzpostavite povezavo s svojimi podatki Uporaba vnaprej zgrajenih povezovalnikov
Uporaba povezovalnikov po meri in lokalnih povezovalnikov
Shranjevanje in upravljanje podatkov
Ustvarjanje entitet po meri in dostop do njih
Uporabite Microsoft Dataverse (prej Common Data Service)
250 MB zmogljivost zbirke podatkov10 250 MB zmogljivost zbirke podatkov10 250 MB zmogljivost zbirke podatkov10, 11
2 GB zmogljivost za datoteke10 2 GB zmogljivost za datoteke10 2 GB zmogljivost za datoteke10, 11
Raziščite naročniške pakete
Paket na uporabnika
$15 na uporabnika/mesec
Paket na uporabnika s spremljano RPA
$40.00 na uporabnika/mesec
Paket na tok
Od $100.00 na mesec
Rudarjenje postopkov in opravil
Vizualiziranje in analiziranje procesov z orodjem Process Advisor5

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Avtomatizacija namizja in oblaka6
Izvajanje tokov za oblak5

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje potekov poslovnega procesa5

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje tokov za namizje v spremljanem načinu7

--

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Izvajanje tokov za namizje v nespremljanem načinu7

--

(na bot)8 (na bot)8
Vključite UI v svoje tokove s storitvijo AI Builder9
5.000 dobroimetij za storitev/mesec
Podatkovna povezljivost, shramba in upravljanje
Vzpostavite povezavo s svojimi podatki
Uporaba vnaprej zgrajenih povezovalnikov
Uporaba povezovalnikov po meri in lokalnih povezovalnikov
Shranjevanje in upravljanje podatkov
Ustvarjanje entitet po meri in dostop do njih
Uporabite Microsoft Dataverse (prej Common Data Service)
250 MB zmogljivost zbirke podatkov10 250 MB zmogljivost zbirke podatkov10 250 MB zmogljivost zbirke podatkov10, 11
2 GB zmogljivost za datoteke10 2 GB zmogljivost za datoteke10 2 GB zmogljivost za datoteke10, 11

Raziščite pakete s sprotnim obračunavanjem

Raziščite pakete s sprotnim obračunavanjem
Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje
(spremljan način)
Na tok za namizje
(nespremljan način)
Avtomatizacija namizja in oblaka6
Izvajanje tokov za oblak5

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (spremljan način)«

--

Izvajanje potekov poslovnega procesa5

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (spremljan način)«

--

Izvajanje tokov za namizje v spremljanem načinu7

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (spremljan način)«

--

Izvajanje tokov za namizje v nespremljanem načinu7

--

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (nespremljan način)«

Vključite UI v svoje tokove s storitvijo AI Builder9

--

--

Podatkovna povezljivost, shramba in upravljanje
Vzpostavite povezavo s svojimi podatki Uporaba vnaprej zgrajenih povezovalnikov
Shranjevanje in upravljanje podatkov Ustvarjanje entitet po meri in dostop do njih
Uporabite Microsoft Dataverse (prej Common Data Service) 1 GB zmogljivosti zbirke podatkov10 (na okolje z omogočenim paketom s sprotnim plačilom)
Raziščite pakete s sprotnim obračunavanjem
Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje
(spremljan način)
Na tok za namizje
(nespremljan način)
Avtomatizacija namizja in oblaka6
Izvajanje tokov za oblak5

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (spremljan način)«

--

Izvajanje potekov poslovnega procesa5

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (spremljan način)«

--

Izvajanje tokov za namizje v spremljanem načinu7

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (spremljan način)«

--

Izvajanje tokov za namizje v nespremljanem načinu7

--

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (nespremljan način)«

Vključite UI v svoje tokove s storitvijo AI Builder9

--

--

Podatkovna povezljivost, shramba in upravljanje
Vzpostavite povezavo s svojimi podatki
Uporaba vnaprej zgrajenih povezovalnikov
Shranjevanje in upravljanje podatkov
Ustvarjanje entitet po meri in dostop do njih
Uporabite Microsoft Dataverse (prej Common Data Service)
1 GB zmogljivosti zbirke podatkov10 (na okolje z omogočenim paketom s sprotnim plačilom)
Raziščite pakete s sprotnim obračunavanjem
Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje
(spremljan način)
Na tok za namizje
(nespremljan način)
Avtomatizacija namizja in oblaka6
Izvajanje tokov za oblak5

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (spremljan način)«

--

Izvajanje potekov poslovnega procesa5

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (spremljan način)«

--

Izvajanje tokov za namizje v spremljanem načinu7

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (spremljan način)«

--

Izvajanje tokov za namizje v nespremljanem načinu7

--

Vključeno v možnosti »Na izvajanje toka za oblak ali toka za namizje (nespremljan način)«

Vključite UI v svoje tokove s storitvijo AI Builder9

--

--

Podatkovna povezljivost, shramba in upravljanje
Vzpostavite povezavo s svojimi podatki
Uporaba vnaprej zgrajenih povezovalnikov
Shranjevanje in upravljanje podatkov
Ustvarjanje entitet po meri in dostop do njih
Uporabite Microsoft Dataverse (prej Common Data Service)
1 GB zmogljivosti zbirke podatkov10 (na okolje z omogočenim paketom s sprotnim plačilom)

5 V okviru omejitev storitve. Preberite več o zahtevah za Power Platform in drugih omejitvah.

6. Posamezne vrste potekov so opredeljene v dokumentacijo.

7Vključena sta ustvarjanje tokov za namizje ter orkestracija in upravljanje botov.

8Za hkratne primerke posameznega postopka je potreben dodaten nenadzorovan bot za vsak primerek. Z osnovno licenco, ki izpolnjuje pogoje, je mogoče uporabiti več nespremljanih dodatkov za RPA. Če želite več informacij, prenesite vodnik za licenciranje.

9 Zmogljivost dobroimetja za storitev AI Builder se združuje v skupine na ravni najemnikov. Zmogljivost lahko dokupite po ceni 500 USD mesečno za 1 mio dobroimetij za storitve. Če želite več informacij, preberite pogosta vprašanja ali prenesite vodnik za licenciranje.

10 Zbirka podatkov storitve Dataverse in upravičenosti do shrambe za datoteke se zbirajo na ravni najemnika.

11Upravičenosti do zmogljivosti za zbirko podatkov Dataverse in datoteke so na voljo za vsak paket na tok in veljajo za nakup vsaj petih tokov. Če želite več informacij, prenesite vodniku za licenciranje.

Raziščite dodatke za Power Automate

AI Builder

421,70 €

na enoto/mesec12,13

Vključite UI v svoje tokove z modeli po meri ali vnaprej sestavljenimi modeli.

 • Vključeno je naslednje:
  • AI Builder
 • Na voljo kot dodatek za:
  • obstoječe plačane pakete naročnin za Power Automate, Power Apps ali Dynamics 365

Nespremljana RPA

140,40 €

na bot/mesec12

Dodajte možnost avtomatizacije podedovanih aplikacij v namiznih ali navideznih računalnikih z robotsko avtomatizacijo postopkov (RPA) v nespremljanem načinu.

 • Vključuje naslednje:
  • tokove za namizje (RPA) v nespremljanem načinu
  • 5.000 AI Builder dobroimetij za storitev/mesec
 • Na voljo kot dodatek za:
  • paket na uporabnika s spremljano RPA ali paket na tok

12 Zahteva dostop do skrbniškega središča za Microsoft 365 z vlogo globalnega skrbnika ali skrbnika za obračunavanje.

13 Vsaka dodatna enota orodja AI Builder je paket 1 milijona dobroimetij za storitev, združenih v skupine na ravni najemnika. Za oceno stroškov raziščite kalkulator za AI Builder.

Ali imate vprašanja o nakupu ali zahtevah paketa?

Viri in učenje

Brezplačno preskusite Power Automate in razvijte svoje znanje

Preberite vodnik za licenciranje

Oglejte si pogosta vprašanja o licenciranju