Azure Data Lake

Povezovalnik shrambe Azure Data Lake Store omogoča branje in dodajanje podatkov v račun Azure Data Lake.

Premium
Azure Data Lake