Oseba, ki gleda v računalniški zaslon, domnevno spoznava robotsko avtomatizacijo postopkov

Kaj morate vedeti o prednostih RPA

Robotska avtomatizacija postopkov (RPA) ima kot rešitev številne prednosti za organizacije in panoge, ko se uporablja za opravila in poteke dela. Organizacije danes uvajajo RPA za večjo delovno storilnost, natančnosti, hitrosti in skladnost z zakonodajo. Preberite o prednostih, ki jih lahko RPA ponudi vašemu podjetju.

Prednosti robotske avtomatizacije postopkov

Podjetje lahko z RPA avtomatizira postopke in opravila, da prihrani čas in se izogne pogostim človeškim napakam. Programska oprema za RPA deluje tako, da konfigurira bote za izvajanje opravil, ki bi jih običajno opravili ljudje. Bote je mogoče naučiti, da klikajo in tipkajo med aplikacijami, ter jih konfigurirati za opravljanje bolj zapletenih opravil brez človeškega posredovanja. RPA vašemu podjetju pomaga z avtomatizacijo različnih dejavnosti, vključno s prenosom podatkov, posodabljanjem profilov strank, vnosom podatkov, upravljanjem zalog in drugimi bolj zapletenimi opravili.

Tu je sedem najpomembnejših prednosti robotske avtomatizacije postopkov:

 1. Prihranite čas

  Ponavljajoča se administrativna opravila so običajen del številnih poslovnih postopkov. RPA podjetju omogoča avtomatizacijo in izvajanje ponavljajočih se opravil s hitro robotsko hitrostjo. Prednost RPA za vaše podjetje in zaposlene je, da lahko tako več časa posvetite občutljivim in zapletenim opravilom.

 2. Povečajte donosnost naložbe

  Orodja RPA so učinkovitejša od ljudi pri upravljanju ponavljajočih se opravil in vašemu podjetju pomagajo izboljšati delovno storilnost. Zato je ena največjih prednosti RPA pozitiven vpliv na donosnost naložb. Z robotsko avtomatizacijo postopkov lahko podjetje izboljša več postopkov in sčasoma zbere znatne količine kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, na podlagi katerih lahko učinkoviteje upravlja stroške.

 3. Odpravite človeške napake

  Realno gledano je dejstvo, da so človeške napake in utrujenost vedno dejavniki, ki jih je treba upoštevati ne glede na to, kako usposobljen je posameznik v svoji vlogi. Avtomatizirani boti, ki jih uporablja RPA, se nikoli ne utrudijo, zato so opravila prav vsakič izvedena natančno, kot ste nameravali.

 4. Izboljšajte varnost

  Kibernetska varnost je izjemno pomembna za vaše podjetje in rešitve RPA pomagajo pri zaščiti pred varnostnimi grožnjami. RPA izboljša varnost, saj zmanjša število človeških interakcij z občutljivimi podatki in informacijami, kar pomaga preprečiti drago uhajanje podatkov in vdore. Orodja RPA vam pomagajo zagotoviti varnost poslovanja, pa naj gre za preprečevanje dostopa nepooblaščenih uporabnikov ali izvajanje sproženih odjav iz računa.

 5. Izboljšajte skladnost z zakonodajo

  Skladnost je pomembna za zanesljivost in trajnostnost vašega podjetja. Rešitve RPA z veliko natančnostjo in doslednostjo upoštevajo definirana pravila in smernice. Običajno mora večina organizacij poslovati v skladu z različnim panožnimi in državnimi predpisi in te organizacije lahko s pridom izkoristijo prednosti RPA z avtomatizirano in dosledno skladnostjo. Poleg tega je RPA mogoče revidirati z ene same lokacije, ne da bi bilo treba izvajati več revizij aplikacij. S tem se zmanjšajo tveganja na področju skladnosti. Robotska avtomatizacija postopkov je mogoče uporabiti za pogodbene poteke dela in predložitve, posodobitve obrazcev ter obvestila in opozorila, povezana s skladnostjo.

 6. Širitev avtomatizacije poslovnih procesov

  Ko vaše podjetje uporablja orodje RPA za vedno več poslovnih dejavnosti, se avtomatizacija postopkov in opravil razširi po celotni organizaciji. Robotska avtomatizacija postopkov podjetjem omogoča tudi, da se zanesljiveje prilagajajo obsegu poslovanja glede na sezonska povečanja povpraševanja in predvidene cilje, pa naj gre za obdelavo naročil ali računov, upravljanje zalog ali druge oblike proizvodnje in storitev.

 7. Zadovoljstvo zaposlenih

  Ko so dolgočasni procesi avtomatizirani, se lahko zaposleni osredotočijo na pomembnejše potrebe podjetja. Ker RPA zmanjšuje število ponavljajočih se opravil, ki jih običajno opravljajo ljudje, se poveča zadovoljstvo zaposlenih, ki lahko nato svoja znanja uporabijo za opravila, ki zahtevajo strateško razmišljanje, kot so poslovno načrtovanje, odnosi z javnostmi in zbiranje zamisli.

Kakšne so prednosti avtomatizacije potekov dela za organizacijo?

Avtomatizacija poteka dela se nanaša na uporabo avtomatizacijske tehnologije za avtomatizacijo in povezovanje poslovnih postopkov v optimiziran potek dela. Avtomatizacija potekov dela sicer uporablja RPA za izvajanje posameznih opravil znotraj poteka dela, vendar se razlikuje od RPA, ker avtomatizira in povezuje celotne postopke od začetka do konca in s tem tvori celovit potek dela.

Tu so štirje načini, kako lahko avtomatizacija potekov dela koristi vaši organizaciji:

 1. Poenostavitev postopkov

  Avtomatizacija potekov dela poveže in avtomatizira različne dejavnosti, povezane z delom, pri tem pa opravila izvede hitreje in natančneje kot ljudje, kar vaši organizaciji poenostavi postopke.

 2. Povečanje storilnosti

  Včasih podjetja potrebujejo možnost hitrejšega izvajanja postopkov, da bi lahko zadostila nadpovprečnemu povpraševanju. Programska oprema za avtomatizacijo potekov dela izboljša storilnost s pospešitvijo in izboljšanjem natančnosti poslovnih postopkov ter širitvijo deleža avtomatiziranih postopkov v organizaciji. Večja storilnost pomeni večjo sposobnost izpolnjevanja potreb strank ter zagotavljanja rasti organizacije in števila strank.

 3. Povečanje zanesljivosti

  Ker se avtomatizirani postopki natančno držijo pravil poteka dela, omogočajo rezultate, pri katerih je verjetnost napak veliko manjša. Tako vaša organizacija pridobi zaupanje, saj orodja za avtomatizacijo vedno znova zagotavljajo zaupanja vredne in zanesljive rezultate.

 4. Nadzor stroškov

  Vsako podjetje želi učinkovito obvladovati stroške in potrošnjo. Vendar pa na poslovne procese pogosto vplivajo številne spremenljivke, kot sta povpraševanje in spremenljiva človeški učinkovitost, kar lahko povzroči nihanje stroškov. Avtomatizacija potekov dela z avtomatizacijo standardiziranih postopkov organizaciji omogoča predvidljivejše rezultate in stroške. Z avtomatizacijo potekov dela organizacija zmanjša potrebo po dodatnih virih in je posledično bolje opremljena za doslednejše upravljanje stroškov in izpolnjevanje spreminjajočih se zahtev.

RPA za panoge in oddelke

RPA je mogoče prilagoditi za upravljanje opravil za različne panoge in oddelke. Preberite, kako lahko v teh šestih panogah in oddelkih uporabijo robotsko avtomatizacijo postopkov:

 1. Informacijska tehnologija

  Oddelki za informacijsko tehnologijo (IT) lahko prednosti orodij RPA izkoristijo z doseganjem večje skladnosti ter zmanjšanjem delovnih obremenitev in varnostnih tveganj. Ti oddelki so običajno preplavljeni z vprašanji, zahtevami za podporo in opravili, povezanimi z varnostjo. RPA zmanjša delovno obremenitev oddelkov IT, če je uveden za obravnavanje opravil, ki ne zahtevajo posredovanja strokovnjakov, na primer triaže zahtev za podporo in opomnikov za posodobitev programske opreme. Lahko pa RPA upravlja tudi specializirana opravila, kot so preverjanja skladnosti med aplikacijami ter nastavitev in upravljanje infrastrukture.

 2. Človeški viri

  Skrajšajte čas, porabljen za ponavljajoča se opravila, povezana z dejavnostmi, kot sta zaposlovanje in uvajanje zaposlenih. Oddelki za človeške vire lahko programsko opremo za RPA uporabljajo za hitro obdelavo prošenj pri iskanju ustreznih visokousposobljenih delavcev. RPA je prav tako mogoče prilagoditi za izvajanje rutinskih opravil pri uvajanju zaposlenih, kot je zagotavljanje poverilnic za novozaposlene, na primer e-poštnih računov in gesel, ter potrebne dokumentacije za uvajanje.

 3. Finance

  Za ekipe v finančnih oddelkih sta bistvenega pomena točnost podatkov in vodenje evidenc. Orodja za RPA povečujejo točnost in zanesljivost knjigovodstva in upravljanja podatkov. Programska oprema za RPA lahko finančnim oddelkom pomaga tudi z izvajanjem enostavnih ali zapletenih finančnih izračunov, avtomatizacijo komunikacije za terjatve, samodejnim konsolidiranjem in poročanjem ter potrjevanjem plačil.

 4. Prodaja

  Rešitve RPA poenostavljajo prodajne postopke. Prodajne ekipe lahko z uporabo avtomatizacije povečajo obseg potencialnega poslovanja z avtomatiziranimi interakcijami z možnimi strankami, posodobitvami profilov in pridobivanjem novih potencialnih strank. Orodje RPA zmanjša tudi potrebo po strokovnem znanju pri rutinskih medoddelčnih opravilih, kar omogoča boljše sodelovanje med prodajnimi ekipami in drugimi oddelki.

 5. Trženje

  Trženjske ekipe uporabljajo prednosti robotske avtomatizacije postopkov na več načinov. Trženjski oddelki na primer uvedejo RPA za nakup oglasov, sprožene vodnike, upravljanje potekov dela in analize. S programsko opremo RPA se trženjske ekipe izognejo odtekanju ustvarjalnosti in se lahko osredotočajo na ustvarjanje in dostavo vsebine.

 6. Poslovanje

  RPA lahko racionalizira in zmanjša stroške različnih operativnih postopkov. RPA je na primer mogoče uporabiti za hitro ocenjevanje poizvedb in izpolnjevanje zahtev v okviru postopkov nabave. Za dobavne verige pa RPA upravlja oddajo naročil, njihovo sporočanje in izpolnjevanje ter obdelavo plačil.

Več informacij o orodjih RPA

Ko spoznavate orodja RPA, je pomembno poznati zmožnosti RPA, prav tako tudi razlike med RPA in avtomatizacijo potekov dela. Pomembno je tudi, da najprej v celoti poznate svoje poslovne potrebe in nato poiščete pravo rešitev RPA za reševanje teh potreb in izboljšanje poslovnih postopkov.

Če želite poiskati orodja za robotsko avtomatizacija postopkov, raziščite orodja za RPA, kot je Microsoft Power Automate, ki se ponaša z zanesljivimi zmogljivostmi za RPA.

Pogosta vprašanja

Kakšne so prednosti robotske avtomatizacije postopkov?

Prednosti robotske avtomatizacije postopkov so med drugim prihranek časa in človeških virov, večja donosnost naložb, odpravljanje človeških napak in možnost širitve avtomatizacije po celotni organizaciji.

Kakšne so prednosti avtomatizacije potekov dela za organizacijo?

Prednosti avtomatizacije potekov del za organizacije so večja storilnost z avtomatizacijo nekaterih ali vseh komponent poslovnega procesa.

Kakšne so prednosti avtomatizacije potekov dela?

Prednosti avtomatizacije potekov dela so poenostavitev postopkov, večja storilnost in zanesljivost ter večja možnost nadzora stroškov.

Ali je robotsko avtomatizacijo postopkov mogoče uporabiti za poljuben postopek?

RPA deluje najbolje, če se uporablja za strukturirane, na pravilih temelječe in ponavljajoče se postopke. Postopki s stalno se spreminjajočimi atributi so manj primerni za RPA.