Osoba s nasadenými slúchadlami s mikrofónom

Čo je to RPA?

Ako robotická automatizácia procesov zefektívňuje firemné procesy

V továrňach a výrobných organizáciách nie sú roboty žiadnou novinkou. Po celé desaťročia zlepšujú produktivitu a umožňujú pracovníkom sústrediť sa na iné, dôležitejšie úlohy. A rovnaká úroveň zvýšenia produktivity teraz čaká aj spoločnosti, ktorých zamestnanci vo veľkom prevádzkujú firemné procesy, procesy podpory v oblasti IT a procesy v rámci pracovných postupov – a to vďaka RPA.

Pomocou nástrojov RPA, ktoré sú súčasťou väčšej stratégie automatizácie firemných procesov, môžete softvérové roboty ľahko nakonfigurovať tak, aby spúšťali príslušné odozvy, manipulovali s údajmi a komunikovali s inými digitálnymi systémami. Príklady siahajú od tak jednoduchých vecí, ako je generovanie správy automatickej odpovede, až po e-mail nasadzujúci tisíce robotov, z ktorých každý je vopred naprogramovaný tak, aby automatizoval úlohy ERP.


Dva druhy RPA: obslužná a bezobslužná

Pri skúmaní RPA ako riešenia automatizácie pracovných postupov je užitočné zvážiť dve rôzne kategórie – obslužné a bezobslužné – pred rozhodnutím o tom, ktorá z nich je vhodná pre vašu organizáciu.

Obslužná automatizácia

Obslužná automatizácia vám umožňuje zamerať sa na dôležitejšiu prácu v rámci vašej organizácie. Využíva na to automatizáciu opakujúcich sa manuálnych používateľských aktivít a napodobňovanie činností, ktoré vykonávate na počítači alebo v prehliadači, napríklad kliknutí myšou, ktoré zaznamenáva a prehráva v reálnom čase.

Bezobslužná automatizácia

Ako už naznačuje jej názov, bezobslužná automatizácia si naopak nevyžaduje, aby bol niekto pri počítači. Bezobslužné roboty na rozdiel od nich zaznamenávajú a prehrávajú činnosti automaticky. Keďže môžu používať spúšťače a plánovať automatizované udalosti, sú ideálne na urýchlenie automatizácie veľkoobjemových úloh v rámci celej organizácie.


Výhody použitia RPA

Ako môže dosvedčiť ktokoľvek, kto už niekedy dostal úlohu, aby vystrihol a prilepil obsah jedného obrovského tabuľkového hárku do druhého, opakované a zdĺhavé úlohy nie sú práve najlepším spôsobom využitia ľudských kognitívnych schopností. Nielenže je to pre osobu vykonávajúcu takúto prácu nudné, ale konečný výsledok bude s väčšou pravdepodobnosťou obsahovať chyby. Pravdepodobne to zároveň potrvá oveľa dlhšie, ako keby túto úlohu vykonával robot.

V tom spočívajú dve z najväčších výhod použitia RPA: zvýšená produktivita a presnosť. Pracovníci majú viac času na vykonávanie dôležitejších úloh, čo zlepšuje povahu ich práce. A keď sú roboty raz naprogramované, zakaždým sa riadia rovnakými pravidlami. Nikdy sa neunavia a nenudia ani nerobia chyby. Ich výsledky sú konzistentné a spoľahlivé.

Roboty tiež uľahčujú organizáciám škálovanie nahor alebo nadol, takže sa dajú ľahko prispôsobiť sezónnym pracovným postupom alebo nárastom objemu prác – a to naprieč organizačnými jednotkami a lokalitami, od stolných počítačov až po cloud.

Prečo by ste mali používať RPA?

 • Pracovníci získajú viac času na vykonávanie dôležitejších úloh
 • Zvýšená produktivita
 • Zvýšená presnosť
 • Škálovanie nahor alebo nadol podľa potreby je rýchlejšie a ľahšie

Rýchlejšia návratnosť investícií a lepšie dodržiavanie pravidiel

Keďže roboty nevyžadujú od vývojového tímu použitie vlastného programového kódu, predstavujú riešenie s veľmi nízkymi nákladmi. Zároveň sa ľahko a rýchlo implementujú. Výsledkom je, že návratnosť investícií z implementácie riešenia RPA sa zvyčajne dosiahne už o niekoľko týždňov.

Okrem toho je splnenie – a zdokumentovanie – požiadaviek na súlad s predpismi oveľa jednoduchšie, pretože roboty na RPA vykonávajú svoje úlohy dôsledne a spoľahlivo. To znižuje riziká, eliminuje faktor ľudských chýb a urýchľuje vykazovanie, pretože všetko sa dá ľahko monitorovať a vyčísliť.


Zistite, či vaša spoločnosť môže mať z RPA úžitok

Z implementácie riešenia RPA môžu mať úžitok organizácie v rôznych odvetviach. Ak vyhodnocujete, či je to pre vašu spoločnosť to pravé, najprv zvážte, či vykonávate prevádzkové úlohy, ktorým by automatizácia procesov prospela. Tieto nesubjektívne procesy založené na pravidlách sa zvyčajne nachádzajú v oblastiach ako financie, obstarávanie, spravovanie dodávateľského reťazca, zdravotníctvo, účtovníctvo, služby pre zákazníkov a ľudské zdroje.

Spoločnosti, ktoré poskytujú podporu a spravovanie IT, sú tiež hlavnými kandidátmi na RPA, pretože zlepšuje prevádzku servisného oddelenia a monitorovanie sieťových zariadení. Pomocou automatizácie procesov môžu infraštruktúry IT rýchlejšie prešetrovať a riešiť problémy.

Okrem toho môžu z RPA často ťažiť odvetvia, ktoré sa spoliehajú na rozpoznávanie hlasu alebo automatizovaných online asistentov, pretože vďaka nedávnemu vývoju v tejto oblasti teraz dokážu roboty poskytovať odpovede v normálnom jazyku namiesto programového kódu. To je obrovská výhoda pre veľké telefonické centrá a ďalšie organizácie, ktoré sú často v kontakte so zákazníkmi, keďže to pomáha šetriť zdroje.

Kto môže mať z RPA úžitok?

 • Organizácie s prevádzkovými úlohami, ktoré by mohli mať úžitok z automatizácie procesov
 • Spoločnosti, ktoré poskytujú podporu a spravovanie IT
 • Každá firma, ktorá sa spolieha na rozpoznávanie hlasu alebo automatizovaných online asistentov

Funkcie, ktoré treba hľadať pri voľbe softvéru na RPA

Pri hľadaní riešenia RPA, ktoré je vhodné pre vašu spoločnosť, máte veľa možností. Podobne ako veľa iných obchodných rozhodnutí, je veľmi dôležité nájsť to, čo je pre vás vhodné.

 • Ľahké používanie: Všetci vo vašej organizácii by mali dokázať vytvárať a používať roboty. Mali by byť tiež schopní zhromažďovať údaje, ktoré riadiacom pracovníkom umožnia robiť obchodné rozhodnutia.
 • Škálovateľnosť: Zvoľte si platformu RPA, ktorú je možné centrálne spravovať a škálovať do toľkých lokalít, koľko potrebujete.
 • Spoľahlivosť: Keďže budete automatizovať stovky alebo tisíce úloh, je samozrejmé, že spoľahlivosť – a integrované monitorovanie s analýzou – sú nevyhnutne dôležité.
 • Rýchlosť: Najlepšie riešenie vám umožní navrhovať a testovať nové robotické procesy v priebehu niekoľkých hodín a rýchlo optimalizovať roboty.
 • Inteligentnosť: Najlepšie nástroje podporujú jednoduché činnosti založené na úlohách, čítajú a zapisujú do ľubovoľných zdrojov údajov a využívajú pokročilé učenie na účely zlepšovania budúcich automatizácií.

Zvážte komplexné riešenie, ktoré obsahuje hyperautomatizáciu

Rovnako ako všetky ostatné technológie, aj funkcie RPA sa neustále vyvíjajú rýchlym tempom. Zavedenie silného, primárneho a komplexného riešenia by malo byť prvoradou prioritou každej organizácie. Zásadné je však aj pridanie ďalších funkcií. V tomto bode do rovnice vstupuje hyperautomatizácia.

Ak si zvolíte komplexné riešenie, ktoré obsahuje hyperautomatizáciu, bude vaša firma profitovať z technológie, ktorá spája niekoľko súčastí automatizácie procesov s cieľom integrovať nástroje a technológie, ktoré ďalej rozširujú vašu schopnosť automatizovať úlohy prostredníctvom rozhraní API, umelej inteligencie, dolovania procesov, analýzy a ďalších nástrojov.

Začíname s RPA

Objavte nástroj, ktorý zefektívňuje opakujúce sa úlohy a bezpapierové procesy, aby ste sa mohli zamerať na oblasti, ktoré si to najviac vyžadujú. So službou Microsoft Power Automate ušetríte čas a námahu v jedinom riešení RPA.