Žena pracuje na nových technikách dolovania procesov

Čo je Process Mining?

Dolovanie procesov je technika určená na objavovanie, monitorovanie a zlepšovanie procesov, a to extrahovaním ľahko dostupných znalostí z informačných systémov.

Ide o proces, ktorý extrahuje informácie z denníkov udalostí a auditovacích záznamov vo všetkých informačných systémoch vo vašej organizácii, ako sú systémy plánovania podnikových zdrojov (ERP) alebo riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), s cieľom získať jasný obraz o tom, čo deje vo vašej firme.

Inými slovami, dolovanie procesov je takmer ako röntgenovanie vašich obchodných procesov, aby ste získali čo najjasnejší celkový obraz o tom, ako dobre fungujú vaše obchodné procesy a ktoré procesy si vyžadujú zlepšenie, ako napríklad problematické kritické miesta alebo iné oblasti vášho podnikania spôsobujúce značné oneskorenie.

Dolovanie procesov tiež pomáha manažérom poskytovať plne objektívny prístup založený na údajoch, ktorý im pomáha riešiť problémy a usmerňovať rozhodovanie na základe údajov v reálnom čase.

Dolovanie procesov, dolovanie údajov a riadenie obchodných procesov – aký je medzi nimi rozdiel?

Keďže dolovanie procesov sa často zamieňa s dolovaním údajov a riadením obchodných procesov (BPM), bude užitočné poznať rozdiel medzi všetkými tromi pojmami a zistiť, čo každý z nich v skutočnosti znamená.

V záujme prehľadnosti začnime s pojmom dolovanie údajov.

Dolovanie údajov je zastrešujúci pojem pre postup analýzy veľkého objemu údajov s cieľom nájsť vzory, objaviť trendy a získať prehľadné informácie na budúce použitie. Na druhej strane, dolovanie procesov je jednoducho formou dolovania údajov, ktorá sa používa špeciálne na vyhľadanie vzorov v rámci procesov organizácie.

Cieľom dolovania procesov je nájsť informácie o obchodných procesoch, a tak objaviť, porovnať alebo vylepšiť určitý obchodný proces, zatiaľ čo dolovanie údajov zahŕňa oveľa širšiu množinu údajov s cieľom vykonať veci, ktoré zahŕňajú predpovedanie správania zákazníkov, skúmanie odchodu zákazníkov, odhaľovanie podvodov a vyhľadávanie ďalších výhodných osobných informácií o vašich zákazníkoch.

Inými slovami, dolovanie procesov je interný proces, ktorý zlepšuje podnikanie zvnútra, zatiaľ čo dolovanie údajov je širší všeobecný pojem používaný na analýzu všetkých množín údajov. Môže však zahŕňať aj zlepšovanie externých príležitostí mimo firmy, ako je zlepšovanie predaja alebo potenciálnych zákazníkov.

Na druhej strane, riadenie obchodných procesov (BPM) označuje úsilie ľudí vo vašej organizácii o analýzu, zrýchľovanie a optimalizáciu procesov.

Pri riadení obchodných procesov sa tieto procesy zvyčajne zaznamenávajú manuálne do softvérového sledovacieho systému prostredníctvom rozhovorov, workshopov a dotazníkov. Údaje z riadenia obchodných procesov sú zvyčajne oveľa kvalitatívnejšie, keďže ich vstupy pochádzajú od skutočných ľudí, no dolovanie procesov poskytuje oveľa kvantitatívnejší prístup k tým istým údajom.

Inými slovami, riadenie obchodných procesov je ľudský pohľad na obchodné procesy z hľadiska prevádzkových operácií, zatiaľ čo dolovanie procesov odhaľuje, v čom spočíva skutočný proces, a to na základe objektívnych údajov.

Ďalší spôsob, ako pochopiť rozdiel medzi týmito dvomi pojmami, je tento – riadenie obchodných procesov je to, v čo spoločnosti veria, že sú, zatiaľ čo dolovanie procesov im pomáha odhaliť, kto a čo vlastne sú z objektívneho hľadiska.

Ďalšie informácie o riadení obchodných procesov si môžete prečítať v článku Čo je riadenie obchodných procesov?

Typy modelov dolovania obchodných procesov

Dolovanie procesov spočíva v troch hlavných formách: (1) objavovanie, (2) zhoda a (3) vylepšenie.

 1. Objavovanie: Najčastejším typom dolovania procesov je proces objavovania. V procese objavovania ide o použitie údajov denníka udalostí na vytvorenie modelu procesu bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu existujúceho modelu procesu. V rámci procesu objavovania žiadne informácie z existujúceho modelu procesu neinformujú ani neovplyvňujú vývoj nového modelu procesu.
 2. Zhoda: Proces kontroly zhody overuje, či sa zamýšľaný model procesu používa v reálnej praxi. Tento typ procesu vyhodnocuje opis procesu vzhľadom na existujúci model procesu na základe údajov denníka udalostí a pokúša sa identifikovať akékoľvek odchýlky od zamýšľaného modelu procesu.
 3. Vylepšenie: Proces vylepšenia (známy aj ako organizačné dolovanie, výkonnostné dolovanie alebo proces rozšírenia) zahŕňa zlepšovanie existujúceho modelu procesu na základe údajov z procesu kontroly zhody. Napríklad proces vylepšenia môže použiť údaje z procesu kontroly zhody na zlepšenie kritického miesta alebo odhalenie neproduktívneho variantu.

Prečo je dolovanie procesov dôležité?

Dolovanie procesov má mnoho výhod, ktoré môžu slúžiť niekoľkým odvetviam – od svojich koreňov v akademickej obci až po obrovské hĺbky obchodného sveta.

Len v poslednom desaťročí sa dolovanie procesov stalo jednou z najcennejších a najdôležitejších nových technológií, ktoré firmy využívajú nielen na zlepšovanie svojich obchodných procesov, ale aj na to, aby prosperovali v nasledujúcom desaťročí.

Je to preto, že dolovanie procesov znamená oveľa viac než len zlepšovanie predaja – pomáha tiež firmám znižovať prevádzkové náklady, ktoré ovplyvňujú celkovú návratnosť investícií, a to kvantifikáciou neefektívností v prevádzkových modeloch. To umožňuje manažérom prijímať objektívne rozhodnutia založené na údajoch, týkajúce sa správneho prideľovania zdrojov v záujme lepších pracovných postupov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môže dolovanie procesov priniesť osoh vašej organizácii, pozrite si túto riadenú prehliadku venovanú poradcovi pre procesy od spoločnosti Microsoft v tejto samostatne riadenej ukážke.

Výhody dolovania procesov

Dolovanie procesov prináša niekoľko výhod pre každé odvetvie. Niektoré z týchto výhod zahŕňajú:

 • Objektívne prehľady: Dolovanie procesov poskytuje faktické prehľady založené na skutočných údajoch, ktoré pomáhajú manažérom pri audite, analýze a zlepšovaní existujúcich obchodných procesov.
 • Lacnejšie, rýchlejšie a presnejšie: Na rozdiel od manuálnych procesov, ktoré sa často vyskytujú v prípade riadenia obchodných procesov, dolovanie procesov poskytuje presnejšie informácie oveľa rýchlejšie a lacnejšie ako workshopy zamerané na mapovanie procesov a iné manuálne procesy zadávania.
 • Funguje s existujúcimi systémami: Dolovanie procesov môže fungovať s vašimi existujúcimi softvérovými systémami a môže vám pomôcť rozšíriť existujúce technologické investície bez potreby investovať do nových softvérových technológií.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako dolovanie procesov a robotická automatizácia procesov (RPA) môžu zvýšiť produktivitu práce, presnosť, rýchlosť a zlepšiť dodržiavanie predpisov, prečítajte si článok Čo by ste mali vedieť o prínosoch automatizácie RPA.

Ako funguje dolovanie procesov s hnutím vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania

Keďže väčšina spoločností naďalej presadzuje rýchlejšie tempo práce, začínajú prechádzať na modely vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania, ktoré sa v menšej miere spoliehajú na projekty náročné na programovanie a tím vývojárov.

Dolovanie procesov je proces, ktorý pomáha určiť, ktoré obchodné procesy môžu najlepšie fungovať v rámci modelu vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania.

Najprv sa však pozrime na to, čo je vývoj vyžadujúci si iba minimum programovania. Ide o alternatívny prístup k vývoju softvéru, ktorý si vyžaduje minimálne vedomosti alebo znalosti programovania.

Inými slovami, vývojári a nevývojári môžu jednoducho a rýchlo vytvárať nové aplikácie a produkty pomocou vopred nastavených modulov, šablón, funkcií ovládania presúvaním myšou a automatizovaných procesov.

Vďaka tomu môžu oddelenia s vývojármi a nevývojármi vytvárať webové lokality, aplikácie a ďalšie digitálne produkty za pôsobivo krátky čas.

Keď organizácie používajú dolovanie procesov, môžu najskôr určiť, ktoré procesy sa dajú vyvinúť rýchlejšie v rámci modelu vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania. Až potom celá firma prejde na model vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania. Organizácie tiež môžu určiť procesy, ktoré by mali získať prioritu v rámci procesu náročného na programovanie u vývojárov.

Inými slovami, dolovanie procesov pomáha udržiavať plynulý chod organizácie, kým prechádza na model vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania bez zbytočného zaostávania v práci.

Objektívne údaje z dolovania procesov tiež poskytnú vašim manažérom presnú mapu, ako prepracovať každý proces pracovného postupu zhora nadol, aby sa dosiahol hladký a bezproblémový prechod na model vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania.

Ak sa chcete dozvedieť viac o vývoji vyžadujúcom si iba minimum programovania, prečítajte si článok Čo je platforma vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania?

Ako softvér na dolovanie procesov zlepšuje pracovné postupy: príklady a prípady použitia

Techniky a nástroje na dolovanie procesov možno použiť na zlepšenie pracovných postupov procesov pre širokú škálu odvetví.

Keďže dolovanie procesov zvýrazňuje a kvantifikuje prevádzkové neefektívnosti, mnohé odvetvia začali používať nástroje na dolovanie procesov, aby zistili, ako môžu zlepšiť jednotlivé procesy vo svojej organizácii.

Niektoré prípady použitia v odvetví zahŕňajú:

 • Výroba: Dolovanie procesov môže pomôcť manažérom vo výrobnom odvetví získať prehľad o výrobných časoch pre konkrétny produkt a podľa potreby prerozdeliť zdroje, ako sú úložný priestor, stroje alebo pracovníci, a tak zlepšiť výrobu a uspokojiť dopyt.
 • Príklad: Spoločnosť Coca-Cola Bottling Company United narazila na problémy s objednávkami v súvislosti s automatmi na obľúbené nápoje Freestyle. Vďaka používaniu robotickej automatizácie procesov (RPA) so službou Microsoft Power Automate dokázala lepšie a rýchlejšie plniť objednávky bez toho, aby musela prijať viac zamestnancov na plný úväzok.
 • Vzdelanie: Dolovanie procesov môže monitorovať a vyhodnocovať výkon a správanie študentov, napríklad koľko času strávi každý študent prezeraním študijných materiálov. Môže tiež pomôcť učiteľom a správcom identifikovať procesy, ktoré sú pre jednotlivé učebné osnovy najvhodnejšie.
 • Zdravotná starostlivosť: Dolovanie procesov pomáha skrátiť čas spracovania možností liečby pre každého pacienta a dokonca pomáha poskytovať odporúčania na rýchlejšie zotavenie.
 • Verejné práce: Dolovanie procesov môže zefektívniť fakturačný proces pre niekoľko strán zainteresovaných na projektoch verejných prác pre spoločnosti v odvetviach, ako sú stavebníctvo, upratovacie služby, úrady pre životné prostredie, IT a komunikácie.
 • Príklad: Popredná telekomunikačná spoločnosť v Európe a Afrike Vodafone zefektívnila svoje obchodné procesy tým, že sprístupnila službu Microsoft Power Platform všetkým svojim zamestnancom a poskytla im viac ako 1 000 riešení automatizácie každodenných úloh.
 • Financie: Dolovanie procesov môže pomôcť zlepšiť medziorganizačné procesy pre finančné inštitúcie, ako je napríklad audit účtov, a tak zvýšiť príjmy a rozšíriť zákaznícku základňu.
 • For example: Illimity, Italy’s first cloud-native bank, used process mining and other robotic process automations (RPA) to improve its loan application and approvals processes for its applicants.
 • Elektronický obchod: Dolovanie procesov môže pomôcť preskúmať správanie kupujúcich online a odporučiť nové stratégie na maximalizáciu návratnosti investícií a predaja pre maloobchodníkov v elektronickom obchode alebo v akomkoľvek druhu prostredia online nakupovania.
 • Vývoj softvéru: Dolovanie procesov môže pomôcť vývojárom softvéru a správcom IT preorganizovať vývojové procesy do jasne zdokumentovanej vizuálnej mapy, aby mohli monitorovať svoje procesy a uistiť sa, že vývoj prebieha podľa očakávaní.

Digitálne transformácie s aplikáciou Process Mining

Keďže organizácie na celom svete musia držať krok s digitálnymi transformáciami, ku ktorým dochádza každý rok, mnohé organizácie naliehavo potrebujú audit svojich obchodných procesov odhora až nadol.

Vďaka dolovaniu procesov môže organizácia zlepšiť každý aspekt svojich obchodných procesov a získať prehľad o tom, ako si v skutočnosti počína v porovnaní s tým, ako si myslí, že si počína, a to pomocou jasnej vizuálnej mapy, ktorú poskytujú nástroje na dolovanie procesov.

Dolovanie procesov je nepretržitý proces, ktorý môže vašej organizácii poskytnúť mapovanie automatizovaných procesov, procesy objavovania a analýzy údajov s cieľom zlepšiť jednotlivé procesy vo vašej firme, vďaka čomu bude naďalej dosahovať vynikajúci výkon, vysokú produktivitu a zamýšľané výsledky.

Keď každý proces v organizácii neustále funguje s optimálnou účinnosťou, vo vašej organizácii ostáva priestor na rýchle a efektívne úpravy a prispôsobenie sa novým technológiám bez toho, aby to zabrzdilo výrobu alebo znížilo návratnosť vašich investícií. V organizácii tiež ostáva priestor na implementovanie nových inovácií a posilňovanie vzťahov so zákazníkmi.

Ak sa chcete dozvedieť viac o nástrojoch na dolovanie procesov a robotickú automatizáciu procesov (RPA), prečítajte si, prečo firmy začínajú využívať nástroje na automatizáciu RPA, a sami preskúmajte, ako Microsoft Power Automate môže pomôcť zlepšiť vaše obchodné procesy.

Najčastejšie otázky

Čo je dolovanie procesov?

Dolovanie procesov je technika určená na objavovanie, monitorovanie a zlepšovanie procesov, a to extrahovaním ľahko dostupných znalostí z informačných systémov. Ide o proces, ktorý extrahuje informácie z denníkov udalostí a auditovacích záznamov vo všetkých informačných systémoch vo vašej organizácii, aby sa získal jasný obraz o tom, čo deje vo vašej firme. Vytvára jasnú vizuálnu mapu, ktorá odhaľuje a kvantifikuje prevádzkové neefektívnosti, ako sú kritické miesta, neproduktívne varianty, odchýlky od zamýšľaného návrhu a prepracovania.

Aké sú typy dolovania procesov?

Dolovanie procesov spočíva v troch hlavných formách: (1) objavovanie, (2) zhoda a (3) vylepšenie. Proces objavovania skúma nové spôsoby vykonávania procesu bez vonkajšieho vplyvu existujúceho modelu procesu. Proces kontroly zhody testuje, či proces funguje podľa plánu. A proces vylepšenia zlepšuje existujúci proces, ktorý proces kontroly zhody označil za problematický.

Prečo používať dolovanie procesov?

Dolovanie procesov pomáha organizáciám odhaliť prevádzkové neefektívnosti, ktoré ovplyvňujú celkovú výrobu, ako sú kritické miesta, neproduktívne varianty, odchýlky od zamýšľaného návrhu a prepracovania. Tieto odhalenia často pomáhajú firmám preorganizovať pracovné procesy tak, aby správne prideľovali zdroje a dosiahli tak lepšie pracovné postupy založené na objektívnych údajoch.

Akú úlohu môže dolovanie procesov zohrávať na ceste organizácie k digitálnej transformácii?

Dolovanie procesov pomáha organizáciám určiť tie procesy, ktoré pomáhajú alebo poškodzujú ich celkové pracovné postupy. Vďaka jasnej vizuálnej mape založenej na zhromaždených údajoch zo záznamov v denníku udalostí a auditovacích záznamov v každom informačnom systéme v organizácii môžu manažéri použiť údaje na prerozdelenie zdrojov tam, kde je to potrebné, a tak zlepšiť pracovné postupy a výrobu.

Ako sa navzájom dopĺňajú dolovanie procesov a automatizácia s minimálnym programovaním?

Dolovanie procesov môže organizáciám pomôcť stanoviť priority úloh, ktoré môžu prejsť na model vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania bez vytvárania nevybavených úloh. Môže tiež pomôcť firmám organizovať procesy, ktoré možno vykonať v prostredí vývoja vyžadujúceho si iba minimum programovania a ktoré by zas mal vykonať vývojár.