Automatizujte všetku prácu v systéme Windows 11

Automatizácia v systéme Windows 11

Zvyšovanie produktivity pomocou automatizácie v počítačovom prostredí

Zvládnite vykonávať viac prostredníctvom automatizácie každodenných úloh v rámci svojich počítačových aplikácií pomocou služby Power Automate, ktorá je pre používateľov s kontom Microsoft zahrnutá v systéme Windows 11.

Začnite hneď teraz

Zvýšte svoju produktivitu práce s počítačom. Svoj deň môžete tak tráviť efektívnejšie.

Ušetrite viac času

Zjednodušte a zefektívnite rutinné úlohy, ktoré vykonávate každý deň, vrátane tvorby výkazov, zadávania údajov a plánovania.

Automatizujte procesy

V aplikáciách v systéme Windows 11, ktoré používate najčastejšie, môžete ľahko pripájať a automatizovať svoje aktivity.

Začnite rýchlo

Vďaka funkciám sprevádzania procesmi a ovládania presúvaním myšou môžete hneď začať s automatizáciou bez potreby akéhokoľvek školenia. A všetko funguje aj v systéme Windows 11.

Preskúmajte, čo Power Automate prináša do systému Windows 11

Automatizácia rozsiahlych procesov

Namiesto manuálneho kopírovania a prilepovania údajov o zákazníkoch z počítačových zdrojov v nástrojoch na spravovanie vzťahov so zákazníkmi (CRM) môžete vytvoriť pomocou služby Power Automate postup v počítačovom prostredí, ktorý bude automaticky vytvárať záznamy za vás.

Zautomatizujte exportovanie svojich údajov do iného umiestnenia súborov

Spravujte a exportujte údaje

Zautomatizujte exportovanie svojich údajov do iného umiestnenia súborov, ako je napríklad premiestňovanie údajov zo služby SharePoint do systému plánovania podnikových zdrojov (ERP).

Zefektívnite opakujúce sa tvorby výkazov

Automaticky generujte týždenné, mesačné a štvrťročné výkazy na základe svojich požiadaviek automatickou konsolidáciou údajov v rámci viacerých zdrojov v systéme Windows 11 – vrátane súborov programu Excel, súborov PDF a databáz.

Začnite používať Power Automate v systéme Windows 11