Automatizujte všetku prácu v systéme Windows 11

Power Automate + Windows 11

Automatizujte svoju prácu v systéme Windows 11

Zvládnite vykonať viac automatizovaním svojich každodenných úloh v rámci všetkých svojich webových a počítačových aplikácií pomocou nástroja Power Automate, ktorý je súčasťou systému Windows 11.

Zvýšte svoju produktivitu práce s počítačom. Svoj deň môžete tak tráviť efektívnejšie.

Ušetrite viac času

Zjednodušte a zefektívnite rutinné úlohy, ktoré vykonávate každý deň, vrátane tvorby výkazov, zadávania údajov a plánovania.

Automatizujte procesy

Môžete ľahko pripájať a automatizovať svoje aktivity v aplikáciách v systéme Windows 11, ktoré používate najčastejšie.

Začnite rýchlo

Vďaka funkciám sprevádzania procesmi a ovládania presúvaním myšou nie je pred začatím automatizácie potrebné žiadne školenie. A všetko funguje aj v systéme Windows 11.

Preskúmajte, čo Power Automate prináša do systému Windows 11

Automatizujte hromadnú fakturáciu namiesto manuálneho kopírovania a prilepovania

Automatizujte hromadnú fakturáciu

Namiesto manuálneho kopírovania a prilepovania fakturačných údajov z počítačových zdrojov, ako sú Excel a SAP, môžete pomocou nástroja Power Automate vytvoriť postup v počítačovom prostredí, ktorý bude automaticky vytvárať záznamy za vás.

Zautomatizujte exportovanie svojich údajov do iného umiestnenia súborov

Spravujte a exportujte údaje

Zautomatizujte exportovanie svojich údajov do iného umiestnenia súborov, ako je napríklad premiestňovanie údajov zo služby SharePoint do systému plánovania podnikových zdrojov (ERP).

Automaticky generujte výkazy na základe svojich požiadaviek

Zefektívnite opakujúce sa tvorby výkazov

Automaticky generujte týždenné, mesačné a štvrťročné výkazy na základe svojich požiadaviek automatickou konsolidáciou údajov v rámci viacerých zdrojov v systéme Windows 11 – vrátane súborov programu Excel, súborov PDF a databáz.

Začnite používať Power Automate v systéme Windows 11