Szablon Microsoft Power Automate

OneDrive WordPress

Utwórz wpis w usłudze WordPress dla pliku utworzonego w usłudze OneDrive

By Microsoft

Gdy w określonym folderze w usłudze OneDrive zostanie utworzony nowy plik, będzie on automatycznie publikowany w usłudze WordPress.

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania