Szablon Microsoft Power Automate

Excel Online (Business) Office 365 Outlook

Wyślij wiadomość e-mail na podstawie wybranego wiersza

By Microsoft

Wyślij wiadomość e-mail dotyczącą wybranego wiersza w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel. Dane programu Excel muszą znajdować się w tabeli. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu tabel, zobacz: https://aka.ms/create-table-excel. Aby wyzwolić przepływ, zaznacz wiersz w swojej tabeli, przejdź na kartę Dane na wstążce programu Excel i wybierz pozycję Przepływ.

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania