Szablon Microsoft Power Automate

Microsoft Forms Microsoft Forms Excel Online (Business) Office 365 Users Office 365 Outlook

Śledź odpowiedzi z programu Microsoft Forms w arkuszu kalkulacyjnym aplikacji Excel Online (dla firm)

By Społeczność użytkowników usługi Microsoft Power Automate

Śledź odpowiedzi programu Microsoft Forms w arkuszu programu Excel Online (Business). Arkusz musi zawierać następujące kolumny: SubmissionTime (Czas przesłania) i ResponderEmail (Adres e-mail osoby odpowiadającej).

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania