Szablon Microsoft Power Automate

RSS Notifications Slack Mail

Śledź nowe kanały informacyjne RSS przy użyciu powiadomień wypychanych, wpisów w usłudze Slack i poczty e-mail

By Microsoft

Ten szablon służy do śledzenia kanałów informacyjnych RSS przy użyciu powiadomień wypychanych, kanału usługi Slack i poczty e-mail. Gdy kanał informacyjny RSS ma aktualizacje — możesz otrzymać automatyczne powiadomienie wypychane o aktualizacjach, udostępnić aktualizacje na kanale usługi Slack oraz przesłać sobie kopię aktualizacji, aby zapoznać się z nimi później.

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania