Szablon Microsoft Power Automate

OneDrive for Business SQL Server

Śledź nowe pliki w usłudze OneDrive dla Firm w usłudze SQL Database

By Microsoft

Jeśli w usłudze OneDrive dla Firm masz folder z plikami, dla których chcesz prowadzić rejestr, możesz teraz automatycznie śledzić dodawanie takich plików w tabeli usługi SQL Database. Ta tabela musi mieć kolumny o nazwach: „Name” (nazwa) i „Date” (data).

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania