Szablon Microsoft Power Automate

Dropbox OneDrive Notifications

Skopiuj nowe pliki usługi Dropbox do usługi OneDrive i otrzymaj powiadomienie wypychane

By Microsoft

Upewnij się, że Twoje pliki znajdują się zarówno w usłudze Dropox, jak i OneDrive. Wszystkie nowe pliki utworzone w dowolnym folderze w usłudze Dropbox zostaną skopiowane do określonego folderu w usłudze OneDrive i otrzymasz powiadomienie z danymi wyjściowymi przepływu.

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania