Szablon Microsoft Power Automate

Parserr Excel Online (Business)

Wyodrębnij dane z wiadomości e-mail i wyślij je do usługi Excel Online (Business)

By Microsoft

Nadal kopiujesz nazwiska i dane kontaktowe z wiadomości e-mail do usługi Excel Online (Business)? Skonfigurowanie tej integracji umożliwia analizowanie przychodzących wiadomości e-mail i ich załączników oraz automatyczne przechwytywanie wyodrębnionych informacji jako nowych wierszy w usłudze Excel Online (Business).

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania