Szablon Microsoft Power Automate

X Google Sheets

Śledź wzmianki o Tobie w serwisie Twitter w Arkuszu Google

By Microsoft

Aby użyć tego przepływu, po prostu umieść swoją nazwę użytkownika w serwisie Twitter w formacie @nazwaużytkownika w polu „Wyszukaj tekst”. Należy także utworzyć arkusz Google i dodać w nim kolumny dla wszystkich informacji dotyczących tweetu, które chcesz zapisać.

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania