Szablon Microsoft Power Automate

GitHub Excel Online (OneDrive)

Zapisz nowe problemy z usługi GitHub w arkuszu kalkulacyjnym usługi Excel Online (OneDrive)

By Microsoft

Po otwarciu nowego problemu w usłudze GitHub zapisz jego kopię w arkuszu kalkulacyjnym usługi Excel Online (OneDrive). Wybrany arkusz kalkulacyjny musi zawierać tabelę z kolumnami Title, Assignee i Created time.

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania