Szablon Microsoft Power Automate

Parserr Twitter

Wyodrębnij dane z wiadomości e-mail i użyj ich w serwisie Twitter

By Parserr

Skonfigurowanie tej integracji umożliwia analizowanie przychodzących wiadomości e-mail oraz ich załączników i automatyczne przechwytywanie wyodrębnionych informacji w celu użycia ich w nowych tweetach usługi Tweeter.

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania