Szablon Microsoft Power Automate

Parserr Google Sheets

Dodaj wyodrębnione dane z konta e-mail Parserr do Arkusza Google

By Parserr

Nadal kopiujesz imiona i nazwiska oraz szczegóły kontaktów z wiadomości e-mail do Arkuszy Google? Skonfigurowanie tej integracji umożliwi Ci analizowanie przychodzących wiadomości e-mail i ich załączników oraz automatyczne przechwytywanie wyodrębnionych informacji jako nowych wierszy w arkuszu kalkulacyjnym Arkuszy Google.

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania