Funkcja WinAutomation jest teraz częścią usługi Microsoft Power Automate

Microsoft nabył firmę Softomotive w maju 2020 r. i zintegrował możliwości funkcji WinAutomation w usłudze Power Automate. Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z usługą Power Automate lub znaleźć zasoby albo pomoc techniczną dla istniejących produktów WinAutomation i ProcessRobot.

Zrzut ekranu usługi Power Automate w użyciu

Pomoc techniczna dotycząca produktów firmy Softomotive

Pomoc techniczna dotycząca produktu WinAutomation

Przeglądaj dokumentację dotyczącą pomocy

Pomoc techniczna dotycząca produktu ProcessRobot

Przeglądaj dokumentację dotyczącą pomocy

Zarządzaj licencjami produktu WinAutomation

Uzyskaj dostęp do konta

Szkolenie z zakresu produktu WinAutomation

Przeglądaj filmy

Poproś o pomoc

Skontaktuj się z nami

Zacznij korzystaj z usługi Power Automate

Połącz automatyzację procesów mechanicznych i automatyzację procesów cyfrowych w jednym rozwiązaniu w chmurze.