Osoba korzystająca ze słuchawek

Process Advisor

Właściwie interpretuj i usprawniaj procesy

Uprość pracę, identyfikując wąskie gardła przepływów pracy i możliwości automatyzacji przy użyciu funkcji doradcy ds. procesów służącej do eksploracji procesów i zadań w usłudze Power Automate.

Pracuj lepiej

Nie musisz już zgadywać i działać na wyczucie — korzystaj z automatyzacji w środowisku nadzorowanym i zapewnij sobie lepsze zrozumienie sposobów optymalizacji procesów biznesowych.

 • Wizualizuj procesy od początku do końca.
 • Identyfikuj możliwości wprowadzania ulepszeń.
 • Generuj efektywną pracę.
 • Kontroluj ważne metryki.
 • Analizuj użycie aplikacji.
 • Współpracuj z zespołem, korzystając ze współdzielonych analiz.
 • Używaj intuicyjnego interfejsu.
 • Używaj danych biznesowych lub prostego rejestratora.
 • Udostępniaj procesy i współpracuj.

Informacje o funkcji Process Advisor w skrócie

Zagłębiaj się w dane dotyczące sposobu pracy organizacji i odkrywaj nowe sposoby automatyzowania przy użyciu funkcji eksploracji procesów i zadań.

Eksploracja procesów (wersja zapoznawcza)

Wykrywaj w swojej organizacji obszary nieefektywności.

 • Łącz się z różnymi źródłami oraz przekształcaj i przesyłaj ich dane.

 • Wizualizuj mapę procesu i uzyskuj wgląd w dane.

 • Zrozum złożone procesy biznesowe i udostępniaj szczegółowe informacje w całej organizacji.

Eksploracja zadań

Przechwytuj i analizuj aktywność na pulpicie.

 • Rozwiązuj procesy i uzyskuj wgląd w dane, korzystając z funkcji automatycznego grupowania.

 • Wizualizuj mapę procesów w celu analizowania akcji i uzyskiwania szczegółowych informacji.

 • Używaj szczegółowych informacji i rekomendacji, aby rozpocząć automatyzowanie.

Rozpocznij pracę z funkcją Process Advisor w usłudze Power Automate