Przepływy danych programu Power Query

Przepływy danych to samoobsługowa, oparta na chmurze technologia przygotowywania danych umożliwiająca pozyskiwanie, przekształcanie i ładowanie danych do środowisk usługi Common Data Service, obszarów roboczych usługi Power BI lub należącego do organizacji konta usługi Azure Data Lake Gen2.

Przepływy danych programu Power Query