Agilite

(Podgląd)

Agilit-e umożliwia scentralizowanie logiki biznesowej na mikroserwerach i udostępnianie jej w formie mikrousług w nowych lub już istniejących aplikacjach. Łącznik Agilit-e pozwala na dostęp do wielu usług, w tym Business Process Management (BPM), ról, słów kluczowych, szablonów i innych.

Premium
Agilite