TeamWherx

TeamWherx(TW) to platforma do zarządzania usługami typu „wszystko w jednym” pomagająca efektywnie zarządzać zdalnymi zespołami pracowników i ogólnymi działaniami biznesowymi spoza biura. Platforma TW jest rozwiązaniem opartym na chmurze, dzięki czemu umożliwia zdalne zbieranie danych i wyświetlanie ich za pomocą pulpitu nawigacyjnego w aplikacji sieci web, co umożliwia menedżerom dostęp do dodatkowych wyników analiz, które pozwalają im tworzyć inteligentniejsze strategie zwiększania efektywności i produktywności oraz zmniejszania kosztów już na etapie koordynowania pracy personelu mobilnego.

Premium
TeamWherx