Osoba patrząca na ekran komputera, prawdopodobnie czytająca o zrobotyzowanej automatyzacji procesów

Co należy wiedzieć o korzyściach zapewnianych przez RPA

Jako rozwiązanie stosowane do zarządzania procesami zadaniami i przepływem pracy zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) zapewnia wiele korzyści w różnych organizacjach i gałęziach przemysłu. Organizacje, które decydują się na przyjęcie RPA, odnotowują wzrost wydajności pracy, a także dokładności, szybkości i zgodności z przepisami. Dowiedz się, jakie korzyści RPA może przynieść Twojej firmie.

Korzyści zapewniane przez zrobotyzowaną automatyzację procesów

RPA pozwala zautomatyzować procesy i zadania w Twojej firmie, by zaoszczędzić czas i unikać typowych błędów ludzkich. Przy użyciu oprogramowania RPA można programować boty do wykonywania zadań, które normalnie byłyby wykonywane przez ludzi. Boty te można uczyć klikania i wpisywania danych w różnych aplikacjach, a także wykonywania bardziej złożonych zadań bez interwencji człowieka. RPA przynosi korzyści Twojej firmie dzięki możliwości automatyzacji różnych czynności, takich jak przesyłanie danych, aktualizowanie profili klientów, wprowadzania danych, zarządzania zapasami, a także inne bardziej złożone zadania.

Oto siedem głównych korzyści zapewnianych przez zrobotyzowaną automatyzację procesów:

 1. Godzina zapisania

  Powtarzalne zadania administracyjne są dziś niemal nieodłącznym elementem wielu procesów biznesowych. RPA pozwala je zautomatyzować i wykonywać z szybkością i precyzją robota. Przynosi to korzyści zarówno Twojej firmie, jak i jej pracownikom, ponieważ dzięki RPA mogą oni poświęcić więcej czasu na bardziej złożone zadania wymagające większego zaangażowania.

 2. Wzrost wyniku ROI

  Narzędzia RPA obsługują powtarzalne zadania lepiej niż ludzie i pomagają Twojej firmie zwiększyć wydajność pracy. Jedną z największych korzyści RPA jest więc pozytywny wpływ na ROI. Dzięki zrobotyzowanej automatyzacji procesów Twoja firma może usprawnić procesy, a z czasem gromadzić dane na temat jakości i ilości, by skuteczniej zarządzać kosztami.

 3. Wyeliminowanie błędów ludzkich

  Niezależnie od poziomu wykwalifikowania pracowników zawsze należy liczyć się z takimi czynnikami jak zmęczenie i błąd ludzki. Ale dzięki zastosowaniu RPA zautomatyzowane boty wykonują zadania bezbłędnie za każdym razem, nigdy się przy tym nie męcząc.

 4. Wyższy poziom bezpieczeństwa

  Cyberbezpieczeństwo jest dla Twojej firmy bardzo ważne, a rozwiązania RPA pomagają chronić ją przed zagrożeniami. RPA podnosi poziom bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby interakcji człowieka z wrażliwymi danymi i informacjami, co pomaga zapobiegać kosztownym wyciekom danych i naruszeniom. Narzędzia RPA pomagają chronić Twoją firmę przed nieuprawnionym dostępem i wymuszają wylogowania nieaktywnych kont.

 5. Wyższy poziom zgodności

  Zgodność z przepisami jest ważna z punktu widzenia rzetelności Twojej firmy i jej długofalowego powodzenia, a rozwiązania RPA pozwalają zachować tę zgodność konsekwentnie i z dużą dokładnością. Większość organizacji zazwyczaj musi przestrzegać różnych przepisów branżowych i rządowych, a dzięki RPA mogą to robić to w sposób spójny i zautomatyzowany. Dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie audytu RPA z jednej lokalizacji zamiast audytów wielu aplikacji, co zmniejsza ryzyko związane ze zgodnością. Zrobotyzowana automatyzacja procesów może być stosowana do przepływów pracy i składania umów, aktualizacji formularzy, a także do obsługi powiadomień i alarmów związanych z przestrzeganiem przepisów.

 6. Skalowanie automatyzacji procesów biznesowych

  W miarę stosowania RPA do coraz większej liczby zadań biznesowych automatyzacja rozszerza się na całą organizację. Zrobotyzowana automatyzacja procesów zapewnia też skalowalność, co ułatwia radzenie sobie z sezonowymi wzrostami popytu i realizowaniem założeń, niezależnie od tego, czy chodzi o przetwarzanie zamówień, faktury, zarządzanie zapasami czy o inne procesy związane z produkcją i usługami.

 7. Zadowolenie pracowników

  Automatyzacja żmudnych procesów za pomocą RPA podnosi poziom zadowolenia wśród pracowników, którzy mogą wtedy koncentrować się na ważniejszych potrzebach firmy. Mogą wykorzystywać swoje umiejętności do zadań wymagających myślenia strategicznego, takich jak planowanie biznesowe, public relations czy burze mózgów.

W jaki sposób automatyzacja przepływu pracy przynosi korzyści Twojej organizacji?

Automatyzacja przepływu pracy polega na łączeniu ze sobą procesów biznesowych w sprawnie działających automatycznych ciągach. W ramach tego podejścia wykorzystuje się RPA do wykonywania poszczególnych zadań, lecz nie jest to jednak to samo, co RPA, ponieważ automatyzacji i łączeniu podlegają całe procesy od początku do końca, czego efektem jest kompletny przepływ pracy.

Oto cztery przykładowe korzyści, jakie automatyzacja przepływu pracy może przynieść Twojej organizacji:

 1. Upraszczanie procesów

  Automatyzacja przepływu pracy łączy i automatyzuje różne czynności związane z pracą, dzięki czemu zadania są realizowane szybciej i dokładniej, niż gdyby wykonywał je człowiek. Ułatwia to zarządzanie procesami w organizacji.

 2. Zwiększenie produktywności

  Czasami firmy muszą przyspieszyć niektóre procesy w obliczu niespodziewanego wzrostu popytu. Oprogramowanie do automatyzacji przepływu pracy pozwala zwiększyć produktywność poprzez zwiększenie szybkości i dokładności procesów biznesowych i skalowanie zautomatyzowanych procesów w organizacji. Wzrost produktywności oznacza większą zdolność do obsługi klientów i pozwala organizacji się rozwijać.

 3. Zwiększenie niezawodności

  Ponieważ w zautomatyzowanych procesach wszystkie zasady przepływu pracy są dokładnie przestrzegane, są one o wiele mniej podatne na błędy. Organizacja zyskuje dzięki temu pewność, że wyniki dostarczane przez zautomatyzowane narzędzia są zawsze wiarygodne.

 4. Kontrola kosztów

  Firmy chcą efektywnie zarządzać kosztami i wydatkami. Na procesy biznesowe wpływa jednak często wiele zmiennych, takich jak popyt i zmienna wydajność pracowników, czego efektem mogą być wahania kosztów. Automatyzacja przepływu pracy pozwala na uzyskanie bardziej przewidywalnych wyników i kosztów poprzez automatyzację standardowych procesów. Korzystając z automatyzacji przepływu pracy, Twoja organizacja zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby i w efekcie jest lepiej przygotowana do zarządzania kosztami i spełniania zmieniających się wymagań.

RPA do różnych działów i gałęzi przemysłu

RPA można dostosować do zarządzania zadaniami w różnych działach i gałęziach przemysłu. Oto sześć działów i gałęzi przemysłu, w których zrobotyzowana automatyzacja procesów znajduje zastosowanie:

 1. Informatyka

  W działach informatycznych (IT) Narzędzia usługi RPA pozwala osiągać większą zgodność z przepisami, redukować obciążenia pracą i ograniczać ryzyko związane z bezpieczeństwem. Do działu IT stale trafia bardzo wiele pytań, zgłoszeń i zadań związanych z bezpieczeństwem. RPA zmniejsza to obciążenie, ponieważ pozwala na automatyzację zadań niewymagających interwencji specjalisty, takich jak ustalanie priorytetów zgłoszeń czy wysyłanie przypomnień o aktualizacji oprogramowania. RPA może też zarządzać zadaniami specjalistycznymi, takimi jak sprawdzanie zgodności aplikacji oraz konfigurowanie infrastruktury i zarządzanie nią.

 2. Zasoby ludzkie

  Możliwe jest skrócenie czasu poświęcanego na wykonywanie powtarzających się zadań związanych z rekrutacją i wdrażaniem nowych pracowników. Oprogramowanie RPA pozwala przyspieszyć przetwarzanie podań w poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników odpowiednich na dane stanowisko. Za pomocą RPA można też realizować rutynowe zadania związane z wdrażaniem nowo przyjętych osób, jak np. przekazywanie im danych uwierzytelniających, adresów e-mail i haseł, oraz niezbędnej dokumentacji wprowadzającej.

 3. Finanse

  W dziale finansów dokładność danych i prowadzenie rejestrów mają kluczowe znaczenie, a narzędzia RPA pozwalają zapewnić w tym zakresie niezbędną precyzję i niezawodność. Oprogramowanie RPA może też pomagać w wykonywaniu prostych lub złożonych obliczeń finansowych, jak również w automatyzacji procesów wysyłania powiadomień o należnościach, konsolidacji i raportowania oraz sprawdzania poprawności płatności.

 4. Sprzedaż

  Oprogramowanie RPA upraszcza procesy sprzedaży. Automatyzacja umożliwia zwiększenie potencjalnych obrotów poprzez automatyczną komunikację, aktualizację profili i pozyskiwanie nowych leadów. Narzędzie RPA zmniejsza też zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną w zakresie rutynowych zadań wymagających współpracy wielu działów, co poprawia współpracę między zespołem sprzedaży a resztą organizacji.

 5. Marketing

  Zespoły marketingowe wykorzystują zrobotyzowaną automatyzację procesów na kilka sposobów. RPA służy na przykład do zakupu reklam, obsługi punktów wyzwalania działań, zarządzania przepływem pracy i analityki. Wdrożenie oprogramowania RPA pozwala zapobiegać odpływowi kreatywnych osób z zespołu i pozwala im skupić się na tworzeniu i dostarczaniu treści.

 6. Operacje

  RPA pozwala usprawnić różne procesy operacyjne i zmniejszyć ich koszty. RPA może na przykład służyć do szybkiej oceny zapytań i realizacji zamówień w ramach procesów zaopatrzenia, a w przypadku łańcuchów dostaw RPA może zarządzać składaniem zamówień, komunikacją i realizacją zamówień, jak również przetwarzaniem płatności.

Dowiedz się więcej o narzędziach RPA

Poznając narzędzia RPA ważne jest, aby poznawać też możliwości, jak również różnice między RPA a automatyzacją przepływu pracy. Ważne jest także, aby najpierw w pełni zrozumieć swoje potrzeby biznesowe i dopiero potem szukać odpowiedniego rozwiązania RPA do ich rozwiązania i usprawnienia procesów biznesowych.

Aby znaleźć narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów, zapoznaj się z narzędziami RPA, takimi jak Microsoft Power Automate, w których dostępne są szerokie możliwości RPA.

Często zadawane pytania

Jakie korzyści zapewnia zrobotyzowana automatyzacja procesów?

Korzyści, jakie zapewnia zrobotyzowana automatyzacja procesów to m.in. oszczędność czasu i zasobów ludzkich, wyższe wyniki ROI, eliminacja błędów ludzkich oraz możliwość skalowania automatyzacji w całej organizacji.

W jaki sposób automatyzacja przepływu pracy przynosi korzyści Twojej organizacji?

Automatyzacja przepływów pracy przynosi korzyści organizacji poprzez zwiększenie produktywności dzięki automatyzacji niektórych lub wszystkich elementów procesu biznesowego.

Jakie korzyści zapewniaj automatyzacja przepływów pracy?

Automatyzacja przepływów pracy pozwala upraszczać procesy, zwiększa produktywność i niezawodność oraz poprawia kontrolę kosztów.

Czy zrobotyzowana automatyzacja procesów nadaje się do każdego procesu?

RPA najlepiej sprawdza się w przypadku procesów ustrukturyzowanych, opartych na regułach i powtarzalnych. Procesy o zmiennych atrybutach są mniej odpowiednie do stosowania RPA.