Xooa Blockchain Database

(Podgląd)

Usługa Xooa ułatwia używanie łańcucha bloków, eliminując typowe bariery. Dzięki uzyskanej platformie łańcucha bloków klasy korporacyjnej możesz prawie natychmiast zacząć korzystać z łańcucha bloków. Baza danych Xooa Ledger Database (XLDB) umożliwia używanie łańcucha bloków tak jak prostej bazy danych. Przechowywanie i pobieranie wpisów oraz wykonywanie dotyczących ich zapytań nie wymagania pisania kontraktu inteligentnego. Wszystko, czego potrzebujesz, to konto Xooa. Ten łącznik uzupełnia cały obraz, oferując dostęp do tej bazy danych. Bieżący stan danego wpisu jest reprezentowany przez World State (baza danych NoSQL). Ponieważ łańcuch bloków jest obsługiwany tylko w ramach dołączania, transakcje, które spowodowały bieżący stan wpisu, są przechowywane w księdze. Wpis musi mieć postać pary klucz-wartość, w której klucz jednoznacznie identyfikuje wpis, a wartość może przybrać postać obiektu JSON.

Premium
Xooa Blockchain Database