Xbridger Document Manager

Ten łącznik umożliwia scalanie dokumentów, konwertowanie dokumentów z jednego formatu na inny, tworzenie nowoczesnych stron na podstawie dokumentu programu Word i wykonywanie wielu innych czynności.

Premium
Xbridger Document Manager