WorkSpan

WorkSpan to platforma współpracy umożliwiająca planowanie i wykonywanie działań wspólnie z partnerami oraz generowanie przychodów z tego tytułu. Można tam zarządzać programami i inicjatywami partnerskimi oraz sprawnie używać aplikacji wewnętrznych i udostępnionych przez partnerów. Z usługą WorkSpan można zintegrować system CRM, Centrum partnerskie oraz narzędzia pracy zespołowej i biurowe.

Premium
WorkSpan