WenDocs Linker

(Podgląd)

Nawiąż połączenie z usługą interfejsu API publikowania usługi WenDocs. Umożliwia zarejestrowanym użytkownikom wywoływanie usługi w celu połączenia szablonu usługi WenDocs (tworzony przez nasz dodatek do programu Word o nazwie WenDocs Template Designer) i danych w formacie JSON, a następnie opublikowanie wyniku połączenia w formatach Word, PDF i HTML. Dzięki możliwości integracji z innymi łącznikami można z łatwością automatycznie tworzyć dokumenty oparte na danych, takie jak listy powitalne, życiorysy czy raporty biznesowe.

Premium
WenDocs Linker