Video Indexer (V2)

Łatwo wyodrębniaj szczegółowe informacje z filmów wideo i szybko wzbogacaj swoje aplikacje, aby ułatwić ich odnajdowanie i poprawić interakcję. Użyj łącznika Video Indexer, aby przekształcić swoje filmy wideo w szczegółowe informacje.

Video Indexer (V2)