Vantage 365 Imaging

(Podgląd)

Akcje pozwalające generować kody kreskowe, obrazy graficzne w ramach Power Apps, Automations lub Logic Apps. Możesz osadzać obrazy bezpośrednio w wiadomościach e-mail lub zapisywać jako plik, aby zwiększyć liczbę zastosowań identyfikatorów graficznych.

Premium
Vantage 365 Imaging