Ubiqod by Skiply

Ubiqod zapewnia prostą i wydajną platformę do łączenia przycisków IoT i Qod Skiply z platformami innych firm. Ten łącznik wyzwala przepływ za każdym razem, gdy dane są wysyłane przez dowolne urządzenie IoT lub Qods należące do skonfigurowanej grupy.

Premium
Ubiqod by Skiply