timeghost

Timeghost to dedykowane rozwiązanie Microsoft 365/Office 365 idealnie integrujące środowisko pracy użytkownika. Łącznik timeghost umożliwia generowanie raportów czasu, faktur i innych dokumentów.

Premium
timeghost