TeleSign SMS

Funkcja TeleSign SMS umożliwia aplikacjom wysyłanie globalnych wiadomości tekstowych. Można ją dodać jako inny kanał komunikacji do wysyłania alertów, przypomnień, powiadomień, zaproszeń, wiadomości marketingowych itp.

Premium
TeleSign SMS