SurveyMonkey

(Podgląd)

SurveyMonkey jest światowej klasy dostawcą rozwiązań do obsługi ankiet internetowych. Rozwiązania te są używane przez firmy, organizacje i osoby prywatne do zbierania informacji potrzebnych do podejmowania bardziej świadomych decyzji.

Premium
SurveyMonkey