Skype for Business Online

(Podgląd)

Obsługa wiadomości, spotkań i udostępnianie ekranu w jednej aplikacji współpracującej z oprogramowaniem Office.

Skype for Business Online