Krótki adres URL

Za pomocą Click Analytics można tworzyć, aktualizować lub usuwać krótkie adresy URL (skrócone łącza, adresy Tiny URL) w niestandardowej domenie w odniesieniu do dowolnego łącza za pomocą łącznika krótkiego adresu URL. Łącznik ten jest elementem towarzyszącym krótkiego adresu URL w programie SharePoint. Krótki adres URL pozwala na tworzenie i używanie hiperłączy typu vanity i skrótów w pełni zintegrowanych z programem SharePoint.

Premium
Krótki adres URL