Funkcja Zmiany dla aplikacji Microsoft Teams

Menedżerowie mogą planować harmonogramy zmian oraz emitować nieprzypisane i niezrealizowane zmiany do zespołu. Członkowie zespołu mogą łatwo wyświetlać zmiany i przesyłać żądania zmian dotyczące harmonogramu (zamiana/oferta/czas wolny).

Funkcja Zmiany dla aplikacji Microsoft Teams