SharePoint

Program SharePoint ułatwia organizacjom udostępnianie informacji współpracownikom, partnerom i klientom oraz współdziałanie z nimi. Aby zarządzać dokumentami i elementami listy, można za pomocą lokalnej bramy danych nawiązać połączenie z usługą SharePoint Online lub lokalną farmą programu SharePoint 2013 lub 2016.

SharePoint