RSS

RSS to popularny format gromadzenia i udostępniania zawartości w sieci Web używany do publikowania często aktualizowanej zawartości, takiej jak wpisy w blogach i aktualne wiadomości. Wielu wydawców zawartości udostępnia kanał informacyjny RSS, który umożliwia użytkownikom subskrybowanie tej zawartości. Używaj łącznika RSS do pobierania informacji z kanału informacyjnego i wyzwalania przepływów po opublikowaniu nowych elementów w kanale informacyjnym RSS.

RSS