Priority Matrix

Łącznik Priority Matrix stanowi centralne wiarygodne źródło umożliwiające koordynowanie całej pracy, która ma wykonać Twój zespół. Określaj priorytety pracy, udostępniaj je zespołowi i koncentruj się najpierw na zadaniach o dużym wpływie. Nawiąż połączenie już teraz, aby automatycznie zarządzać zadaniami.

Premium
Priority Matrix