PostgreSQL

PostgreSQL to system do zarządzania relacyjnymi bazami danych opracowany przez organizację PostgreSQL Global Development Group. Utwórz połączenie z lokalną bazą danych programu PostgreSQL, aby odczytywać dane z tabel.

Premium
PostgreSQL