Partner Center Referrals

(Podgląd)

Łącznik Partner Center Referrals pomaga partnerom firmy Microsoft w uzyskaniu dwukierunkowej synchronizacji między ich wystąpieniami programu CRM a systemem rekomendacji centrum partnerów.

Premium
Partner Center Referrals