PagerDuty

(Podgląd)

PagerDuty to „zwinna” platforma zarządzania zdarzeniami, która integruje się ze stosami monitorowania IT Ops i DevOps w celu poprawienia operacyjnej niezawodności i sprawności organizacji.

PagerDuty