OneDrive

Połącz z usługą OneDrive w celu zarządzania plikami. Można wykonywać różne akcje, takie jak przekazywanie, aktualizowanie, pobieranie i usuwanie plików w usłudze OneDrive.

OneDrive