OneBlink

Umożliwia użytkownikom biznesowym tworzenie i wdrażanie cyfrowych formularzy dla przedsiębiorstw oraz organizacji rządowych jako aplikacji sieci web i aplikacji natywnych, a jednocześnie umożliwia deweloperom dostosowywanie, rozszerzanie i wykorzystywanie formularzy za pośrednictwem własnych aplikacji niestandardowych. Połącz swoje formularze z tym łącznikiem, aby umożliwić łatwe przesyłanie danych formularzy do systemów lub baz danych zaplecza bez konieczności pisania złożonego kodu integracji.

Premium
OneBlink