Office 365 Groups Mail

Łącznik Office 365 Groups Mail umożliwia użytkownikom pracę z danymi znajdującymi się w skrzynce pocztowej grupy usługi Office 365. Funkcje dostępne w ramach tego łącznika działają niezależnie od osobistej skrzynki pocztowej pojedynczego użytkownika i umożliwiają użytkownikom pracę z użyciem dowolnej grupy, do której mają dostęp w swojej organizacji. Łącznik działa poza interfejsem Microsoft Graph API i jest w nim używana terminologia określona w dokumentacji funkcji Grupy usługi Office 365 dostępnej w ramach interfejsu Graph API. Więcej informacji możesz znaleźć w dokumentacji łącznika.

Office 365 Groups Mail