nps.today

(Podgląd)

Łącznik nps.today umożliwia wysyłanie ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań NPS na podstawie zdarzeń, które wystąpiły w systemie oraz otrzymywania we własnym systemie powiadomień o nowych odpowiedziach i dodaniu nowego członka kampanii.

Premium
nps.today