Notiivy Browser Notifications

(Podgląd)

Notiivy to usługa powiadamiania w przeglądarce umożliwiająca komunikację z użytkownikami i klientami bez obciążania kanału poczty e-mail.

Premium
Notiivy Browser Notifications