MySQL

MySQL to system do zarządzania relacyjnymi bazami danych typu open-source. Połącz się z lokalną bazą danych programu MySQL, aby odczytywać i zapisywać dane.

Premium
MySQL