Microsoft School Data Sync

(Podgląd)

Uprość zarządzanie klasami w usłudze Office 365. School Data Sync odczytuje listy uczniów z Twojego systemu informacji szkolnych (SIS) i tworzy klasy oraz grupy dla Microsoft Teams, Intune for Education i aplikacji innych firm. Łącz się z usługą School Data Sync, aby przekazywać informacje o szkole i listach uczniów oraz zarządzać swoim profilem synchronizacji.

Microsoft School Data Sync