Microsoft Graph Security

(Podgląd)

Łącznik Microsoft Graph Security ułatwia łączenie różnych produktów i usług związanych z zabezpieczeniami, pochodzących od firmy Microsoft i jej partnerów, przy użyciu ujednoliconego schematu w celu usprawnienia operacji zabezpieczeń oraz udoskonalenia funkcji ochrony przed zagrożeniami, ich wykrywania i odpowiedzi na zagrożenia. Więcej informacji o integracji z interfejsem API Microsoft Graph Security znajdziesz pod adresem https://aka.ms/graphsecuritydocs.

Premium
Microsoft Graph Security